Holbæk Naturskole ligger i et skov- og parkområde på ca. 37 ha., som har hørt til Holbæk Slots Ladegård, som kommunen købte i 1962. I området findes Ladegårdsskovene (Torbenlund, Knudskov og Haveskoven), som er kulturskove, dvs. plantet skov, og de ældste træer er godt 100 år gamle. Naturskolen ligger placeret i Torbenlund skov.

Skoleskoven

Da Holbæk Kommune havde købstadsjubilæum i 1986, fik Naturskolen overdraget et stykke landbrugsjord til etablering af Skoleskovene. Her har de 10 folkeskoler i den gamle Holbæk Kommune hver deres område, som eleverne har været med til at beplante.

Jubilæumsskoven

I 1986 blev også Jubilæumsskoven etableret. Jubilæumsskoven er et område, hvor der indtil ca. 1996 blev plantet et egetræ for hver nyfødt borger i Holbæk Kommune.

Byens grønne blad

I juli måned år 2000 blev Ladegårdsskovene, og dermed Naturskolen, tildelt Byens grønne blad, som er en pris fra Friluftsrådet. Prisen belønner grønne områder med herlighedsværdi og fri adgang, hvor der ydes en særlig indsats for natur og oplevelsesværdier.