Ifølge Servicekvalitet 4.18.1, Naturformidling for skolebørn (Naturskole) (PDF – 240 Kb), servicerer Holbæk Naturskole de 21 folkeskoler i Holbæk kommune, som er:

Absalonskolen
Bjergmarkskolen
Børnehuset Hagested
Gislinge skole
Jyderup Kommuneskole
Kildebjergskolen
Knabstrup skole
Kundby skole
Nr. Jernløse skole
Orø skoleSt.
Merløse Centralskole
Svinninge skole
Stestrup skole
Tuse skole
Tølløse Centralskole
Udby skole
Ugerløse skole
Undløse skole
Vipperød skole
Østre skole
Ågerup skole

Holbæk Naturskole servicerer også Ladegårdsskolen, CSU, og i mindre omfang daginstitutioner.

Undervisning

Undervisningen skal tage højde for elevernes alder, faglige standpunkt, og hvor tit den pågældende klasse har besøgt Naturskolen og, hvor det er muligt, indplaceres i klassens årsplan, så der opnås progression.

Vi tilbyder at lave undervisningsforløb sammen med klassens lærere, som vi har været i kontakt med pr. e-mail eller telefon inden besøget.

Overnatning

Det er muligt for en klasse og dens lærere at overnatte i Naturskolens shelter i forbindelse med undervisning på Naturskolen. Det er ikke muligt at overnatte i og op til weekenden dvs. fredag, lørdag og søndag samt helligdage.

 

Undervisningsforløb

I enkelte tilfælde er det muligt at benytte Naturskolens medarbejdere som konsulenter i relevante undervisningsforløb på skolerne. Naturskolens medarbejdere kan deltage i skolernes pædagogiske råds møder efter aftale.

Arrangementer

Der er mulighed for at benytte Naturskolens faciliteter til forældre-lærer-elev arrangementer efter aftale med Naturskolen, dog kun på hverdage.

Naturskolen forestår reservation af Fælleshuset til spejdere og øvrige brugere. For nærmere retningslinjer se

Servicekvalitet 4.5.5, Spejderstadion (PDF – 224 Kb).

Hvis øvrige brugere af Naturskolen, fx børnehave, SFO o. lign., ønsker at gøre brug af Naturskolens faciliteter, skal det aftales med Naturskolen i god tid før besøget.

Større arrangementer arrangeret af øvrige brugere skal ligeledes aftales med Naturskolen i god tid.

Til brug for Holbæks borgere, turister og andre interesserede kan man finde information om Naturskolen og de tilhørende arealer på Naturskolens hjemmeside.