Holbæk Naturportal

Holbæk Naturportal er en kommunal hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om Holbæks mange naturområder og regler for offentlighedens færdsel i naturen.

Skoven i skolen

Skoven i Skolen er et undervisningsprojekt der giver lærere og elever mulighed for at flytte undervisningen ud i skoven.

Undervisningsmaterialer og ideer til udendørs undervisning.

Danske dyr

Side for skoler og private om dyr i den danske natur. Facts, billeder, lyde og undervisningsforløb om dyr. Kræver abonnement, men mange skoler har adgang via UNI-login.

OBS natur

Naturjagter for alle. Her kan hele befolkningen være med til at indsamle oplysninger om danske dyr og planter. Udviklet af Friluftsrådet og forlaget ConDidact i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og WWF Verdensnaturfonden. Folkebibliotekerne medvirker i formidlingen. Projektet er støttet af Tips- og lottomidler til friluftslivet.

Skov og Naturstyrelsen

Information om dyr og planter, naturforvaltning, danske nationalparker, friluftsliv og skovbrug samt driften af Miljøministeriets ca. 200.000 ha skov- og naturarealer.

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største natur- og miljøorganisation med 140.000 medlemmer, og mere end 2.000 frivillige aktive.

Dansk Ornitologisk

ForeningDansk Ornitologisk Forening (DOF) er en naturbeskyttelsesorganisation med særligt fokus på fuglene. DOF samler viden og oplevelser med alle slags fugle. Foreningen har ca. 13.000 medlemmer, fordelt i 13 lokalafdelinger over hele Danmark.

WWF Verdensnaturfonden

WWF arbejder for at sikre naturen og miljøet i hele verden. Målet er at bevare naturen og miljøet, samtidig med at verdens fattige får en bedre levestandard.

Friluftsrådet

Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet uddeler bl.a. Tips- og lottomidler til at støtte friluftsprojekter.

Friluftskortet

På Friluftskortet kan du finde overnatningspladser, strande, fortidsminder, vandreruter og meget mere i hele Danmark.