Holbæk Naturskole tilbyder naturvejledning og undervisning til folkeskolerne daginstitutionerne, virksomheder m.fl.

Indholdet af undervisningen kan dække mange forskellige områder indenfor biologi, naturforståelse og natursyn. Emnerne kan spænde vidt, lige fra kendskab til danske dyr og planter, årstidernes skift eller økologiske sammenhænge til skovdrift, praktisk matematik eller kreative forløb.

Se vores katalog over undervisningsforløb.

Derudover tilbyder vi også kurser, teambuilding m.m..

Undervisning

På Naturskolen har eleverne mulighed for at være i den natur de skal lære om og få praktiske “hands-on”-oplevelser, som underbygger den teoretiske viden.

Et naturskolebesøg vil ofte indgå i natur og teknik- eller biologi-undervisningen, men Holbæk Naturskole kan også tilbyde forløb, som kan indgå i eksempelvis dansk, matematik eller billedkunst og dermed tilføre faget nye perspektiver eller kæde teori sammen med praksis.

I får mest ud af et besøg på Naturskolen, hvis det indgår i et længere forløb,

hvor eleverne forberedes til besøget og senere efterbehandler besøget på skolen. Der er gode muligheder for at få resultater og data med hjem, som kan danne grundlag for videre arbejde eller opgaveskrivning.

Overnatning

Det er muligt, efter aftale med Naturskolen, at overnatte i det fri på området i forbindelse med undervisningsforløb. Overnatning foregår i vores shelter, som ligger tæt ved Naturskolens bygninger og har plads til en hel skoleklasse.

Shelteret har stor bålplads og båludstyr til madlavning. Der er toilet- og badefaciliteter samt mulighed for at lave mad og spise indendørs, hvis vejret ikke egner sig bål og uden dørs madlavning.

Overnatning er kun muligt på almindelige skoledage og ikke op til weekender og ferier.