Kronhjorten er Danmarks største hjorteart, og en voksen hjort kan veje over 200 kg. Hinderne er noget mindre. Hos krondyr kaldes hannen hjort og hunnen kaldes hind.

Udseende

Om sommeren er pelsen rødbrun, og begyndelsen til vinterpelsen, som er gråbrun, er en manke af lange hår på halsen, som vokser frem først på efteråret. Spejlet er lyst, men gulligt.

 

Levevis

Kronhjortene er organiseret i et hierarki, hvor hinderne lever i små velorganiserede familiegrupper (rudler) med en førerhind, der er en gammel erfaren hind, som leder flokken. Hjortene færdes i udkanten af hindernes område det meste af året. Kronhjortens føde består hovedsageligt af græs og urter samt skud og bark fra træer.

Gevir

Hjorten taber sit gevir i marts/april måned, hvorefter et nyt vokser frem. Som hos andre hjorte, er geviret dækket af et pelset hudlag, basten, mens det vokser. Det er fuldt udvokset i august måned, hvor det fejes, dvs basten skrabes af. På en stor hjort kan geviret veje over otte kilo.

Formering

I begyndelsen af september kommer hjorten i brunst og begynder at brøle for at tiltrække hunner, som han kan parre. Når hinden er blevet parret, fødes der i maj/juni måned en kalv.

Den faste kronhjortebestand på Holbæk Naturskole består af en hjort og 3-4 hinder samt deres kalve fra samme år.