Holbæk Naturskole har status af besøgslandbrug. Dyreholdet på Holbæk Naturskole drives som led i skolens pædagogiske virksomhed.

Dyrene fodres og tilses en gang i døgnet også i weekender, helligdage og ferier. Det tilstræbes, at dyrenes adfærd er så naturnær som muligt, og det kan derfor være svært at se dyrene, da de ofte enten sover, skjuler sig eller indtager føde.

Der er kun adgang til dyrene i følge med personalet på Naturskolen som led i undervisning af Holbæk Kommunes folkeskoleelever eller som formidling for øvrige grupper, der harmonerer med Naturskolens formål.

Der er offentlig adgang til Naturskolens øvrige arealer.