Naturforvaltning i udskolingen


Her er nogle mulige undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har I evt. andre ønsker er I selvfølgelig meget velkomne til at komme med dem, på forhånd tak.

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 8. kl.: Trinmål efter 9. kl.
Pleje af skoven give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed (Bio)redegøre for, hvordan forskellige erhverv, herunder landbrug, er afhængige af naturgrundlaget (Bio)

give eksempler og forklaringer på, at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på naturforholdene (fælles med geografi)  (Bio)

give eksempler på de økologiske udfordringer, der er forbundet med at producere bæredygtigt på grundlag af naturressourcer (Bio)

give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer. (Bio)

redegøre formenneskets syn på og brug af produktionsdyr, kæledyr og dyr i fangenskab (Bio)

give eksempler på naturpleje og naturgenopretning (Bio)

give eksempler på, hvordan bæredygtig udvikling indgår somled i naturforvaltningen (Bio)

skelne mellem holdningsmæssige og faktuelle udsagn (Bio)

formulere relevante spørgsmål og hypoteser (Bio)

 

forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed (Bio)forklare den biologiske baggrund for sundhedsproblemer knyttet til livsstil og levevilkår (Bio)

vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og geografi)(Bio)

forklare årsager, betydning og foranstaltninger i forbindelse med miljø- og sundhedsproblemer såvel lokalt som globalt (Bio)

vurdere aktuelle løsnings- og handlingsforslag vedrørende miljø- og sundhedsproblemer samt analysere tilhørende interessemodsætninger. (Bio)

vurdere konsekvenser for dyr, planter og natur ved udvalgte produktionsformer, herunder konventionelle og økologiske (Bio)

give eksempler på, hvordan anvendelse af dyr både kan påvirkes af biologisk viden og af følelser (Bio)

forklare den biologiske baggrund for udvalgte naturplejeindgreb og naturgenopretninger, herunder hensynet til biologisk mangfoldighed (Bio)

formulere og genkende relevante biologiske problemstillinger (Bio)

opstille og afprøve naturfaglige hypoteser på baggrund af egne undersøgelser (Bio)

Etik og moral
Dyrehold