Søen i mellemtrinnet

Her er nogle mulig undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har i evt. andre ønsker er i selvfølgelig meget velkommen til at komme med dem, på forhånd tak.

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 4. kl.: Trinmål efter 6. kl.
Bestemmelse af dyrene kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper (NT)kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur (NT)

stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser (NT)

give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer og teknik, herunder hvordan vi producerer elektricitet, varme og papir (NT)

kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb (N/T)

sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil (N/T)forbinde en plantes dele med deres hovedfunktioner, herunder blomst og frøsætning (N/T)

kunne forklare hovedtræk af dyrs og planters samspil ved fotosyntese og ånding med vægt på udveksling af kuldioxid og oxygen (N/T)

sammenligne en dansk biotop med en tilsvarende et andet sted i verden (N/T)

kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen (N/T)kende til forskellige natursyn og kunne redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil (N/T)

give eksempler på bevarelse af naturområder og byudvikling (N/T)

give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og mennesker (N/T)

Bestemmelse af planterne
Fangstmetoder
Kendskab til søtyper
Levevilkår
Vandets kredsløb – intro