Pas på naturen i mellemtrinnet


Her er nogle mulige undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har I evt. andre ønsker er I selvfølgelig meget velkomne til at komme med dem, på forhånd tak.

 

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 4. kl.: Trinmål efter 6. kl.
Affald sortere og beskrive materialer som metal, plast, sten og affald efter faglige kriterier (N/T)kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende til nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse (N/T)

kunne sortere affald i forskellige fraktioner som organisk affald, glas, papir, metal og kemikalieaffald (N/T)

 

sortere, udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte (N/T)kende forskel på det levende og det ikke-levende ud fra enkle kriterier (N/T)

kende til, at alt stof i verden består af et begrænset antal grundstoffer og kende få grundstoffers navne, herunder kulstof, oxygen, hydrogen og jern (N/T)

kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb (N/T)

kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen (N/T)

kende til forskellige natursyn og kunne redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil (N/T)

give eksempler på bevarelse af naturområder og byudvikling (N/T)

anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling (N/T)

Plante træer
Naturpleje