Matematik i mellemtrinnet

Her er nogle mulige undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har I evt. andre ønsker er I selvfølgelig meget velkomne til at komme med dem, på forhånd tak.

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 6. kl.
Talrækkefølger kende tallenes ordning, tallinjen og titalssystemet (Mat)

 

kende til eksempler på brug af variable, bl.a. i formler, enkle ligninger og funktioner (Mat)

 

benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen (Mat)

 

undersøge og konstruere enkle figurer i planen (Mat)

 

kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler (Mat)

 

spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre (Mat)

 

arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning (Mat)

 

undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer (Mat)

 

arbejde med enkle problemstillinger fra dagligdagen, det nære samfundsliv og naturen (Mat)

De hemmelige tal – intro til brug af variabler
Geometri i naturen
Målestoksforhold – fra praksis til papir
Rumfang – byg en kubikmeter