Dyr på mellemtrinnet

Her er nogle mulige undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har I evt. andre ønsker er I selvfølgelig meget velkomne til at komme med dem, på forhånd tak.

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 4. kl.: Trinmål efter 6. kl.
Små dyr i skovbunden Kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper (N/T)Kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur (N/T)

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser (N/T)

Arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og udendørs samt anvende faglig læsning (N/T)

kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb (N/T)

sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil (N/T)kunne forklare hovedtræk af dyrs og planters samspil ved fotosyntese og ånding med vægt på udveksling af kuldioxid og oxygen (N/T)

sammenligne en dansk biotop med en tilsvarende et andet sted i verden (N/T)

kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen (N/T)kende til forskellige natursyn og kunne redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil (N/T)

give eksempler på bevarelse af naturområder og byudvikling (N/T)

give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og mennesker (N/T)

Pattedyr, krybdyr, padder, fugle
Fugle og fuglestemmer
Søens dyr
Skovens dyr
Rovdyr og plantædere
Dyrene i de forskellige årstider
Fisk
Hjorte
Dyrespor