Søen i indskolingen

Her er nogle mulige undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har I evt. andre ønsker er I selvfølgelig meget velkomne til at komme med dem, på forhånd tak.

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 2. kl.: Trinmål efter 4. kl.
Dyrene

beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper (NT)kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året (NT)

kunne beskrive en plante ved rod, stængel, blad og blomst (NT)

kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever (NT)

tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste affald i naturen, og når der holdes smådyr i fangenskab (NT)

kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper (NT)kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur (NT)

stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser (NT)

give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer og teknik, herunder hvordan vi producerer elektricitet, varme og papir (NT)

Planterne
Fangstmetoder