Planter i indskolingen

Her er nogle mulige undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har I evt. andre ønsker er I selvfølgelig meget velkomne til at komme med dem, på forhånd tak.

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 2. kl.: Trinmål efter 4. kl.
Kend træerne beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper (N/T)kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året (N/T)

kunne beskrive en plante ved rod, stængel, blad og blomst (N/T)

kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever (N/T)

kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen (N/T)

beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor, hvor vi handler, hvordan vi kommer rundt, hvor vi arbejder, og hvor der er natur (N/T)

kende udvalgte dyr og planter fra forskellige naturområder (N/T)

fortælle om årstider, sol og måne samt ændringer i længde på dag og nat. (N/T)

tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste affald i naturen, og når der holdes smådyr i fangenskab (N/T)

anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort (NT)

kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper (N/T)kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur (N/T)

stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser (N/T)

arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og udendørs samt anvende faglig læsning (N/T)

Skovens frugter
Plante træer (okt.-nov., mar.-apr.)
Find forårstegn (apr.-maj.)
Planters opbygning
Kend nogle planter