Pas på naturen i indskolingen

Her er nogle mulige undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har I evt. andre ønsker er I selvfølgelig meget velkomne til at komme med dem, på forhånd tak.

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 2. kl.: Trinmål efter 4. kl.:
Affald sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse (NT)tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste affald i naturen, og når der holdes smådyr i fangenskab (NT)

anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort (NT)

ordne resultater og erfaringer på forskellige måder (NT)

formidle resultater og erfaringer med relevant fagsprog på forskellige måder, ved fortælling, tegning, udstilling eller fremvisning.(NT)

sortere og beskrive materialer som metal, plast, sten og affald efter faglige kriterier (NT)kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende til nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse (NT)

kunne sortere affald i forskellige fraktioner som organisk affald, glas, papir, metal og kemikalieaffald (NT)

 

Plante træer
Naturpleje