Matematik i indskolingen

Her er nogle mulige undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har I evt. andre ønsker er I selvfølgelig meget velkomne til at komme med dem, på forhånd tak.

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 3. kl.:
Vi tæller ting i naturen afkode og anvende enkle matematiske symboler, herunder tal og regnetegn, samt forbinde dem med dagligdags sprog (symbolbehandlingskompetence) (Mat)kende de naturlige tals opbygning og ordning, herunder titalssystemet (Mat)

bruge tælleremser og arbejde med talfølger og figurrækker (Mat)

deltage i udvikling af metoder til addition og subtraktion på baggrund af egen forståelse (Mat)

bestemme antal ved hjælp af addition, subtraktion samt enkel multiplikation og division inden for de naturlige tal (Mat)

tale om dagligdags ting og billeder i et uformelt geometrisk sprog med udgangspunkt i former, størrelser og beliggenhed (Mat)

arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning (Mat)

foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt (Mat)

indsamle, ordne og behandle data (Mat)

bruge matematik i relevante hverdagssituationer (Mat)

vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge (Mat)

deltage i udvikling af metoder med støtte i bl.a. konkrete materialer og illustrationer (Mat)

arbejde eksperimenterende og undersøgende med inddragelse af konkrete materialer (Mat)

Plus og minus i naturen herunder  hemmelige tal
Former og figurer
Titalssystemet
De små tabeller
Vi sorterer