Dyr i indskolingen

Her er nogle mulige undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har I evt. andre ønsker er I selvfølgelig meget velkomne til at komme med dem, på forhånd tak.

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 2. kl. Trinmål efter 4. kl.
Små dyr i skovbunden Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper (N/T)Kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året (N/T)

Kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever (N/T)

Kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen (N/T)

Beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor, hvor vi handler, hvordan vi kommer rundt, hvor vi arbejder, og hvor der er natur (N/T)

Tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste affald i naturen, og når der holdes smådyr i fangenskab (N/T)

Anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort (N/T)

Kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper (N/T)Kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur (N/T)

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser (N/T)

Arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og udendørs samt anvende faglig læsning (N/T)

Pattedyr, krybdyr, padder, fugle
Fugle og fuglestemmer
Søens dyr
Skovens dyr
Rovdyr og planteædere
Dyrene i de forskellige årstider
Fisk
Dyrespor
Hjorte