Undervisningsemner på Naturskolen

Er det første gang I skal besøge naturskolen, anbefaler vi et introforløb, hvor vi går rundt i området og besøger vores dyr.

Listen over undervisningsemner er tænkt som inspiration til dig, der skal booke et besøg hos Naturskolen.

Forløbene bestilles ud fra et samarbejde/dialog mellem os på naturskolen og den enkelte lærer, så vi får tilpasset et forløb, der passer til den enkelte klasse. Giv os venligst besked om, hvad eleverne kender til emnet før I kommer.

Har du selv en helt anden ide til et emne, vil vi meget gerne indgå i et tættere samarbejde om at få et godt forløb sat sammen.

Kataloget er under udarbejdelse, så der vil blive rettet og tilføjet nyt i emnerne i løbet af skoleåret.

Har I idéer til forbedringer, ændringer eller nye emner, må I meget gerne sende en mail til os, på forhånd tak.

Indskolingen 1.-3.

Mellemtrinnet 4.-6. kl.

Udskolingen 7.-9. kl.

Dyr
Planter
Søen
Skoven
Matematik
Idræt
Historie
Kreative forløb
Pas på naturen
Overnatning
Andet

Dyr
Planter
Søen
Skoven
Det åbne land
Matematik
Idræt
Historie
Kreative forløb
Pas på naturen
Overnatning
Andet

Planter
Biotoper i området
Matematik
Idræt
Historie
Naturforvaltning
Overnatning
AndetKommer senere:
Naturvidenskabelige arbejdsmetoder
Klassifikation